А14 Превртен

Превртен микроскоп, е „превртена“ верзија на исправен биолошки микроскоп, и изворот на светлина и кондензаторот поставени високо над сцената и насочени надолу кон сцената, додека целите и објективните бедеми се наоѓаат под сцената нагоре, тоа е измислено во 1850 година од Law. Лоренс Смит, користен за набудување на живи клетки или организми на дното на петриевиот сад или колбата за ткивна култура. Биолошки превртени микроскопи, исто така, можат да обезбедат функции на светло поле, контраст на фаза или епи-флуоресценција.

12 Следно> >> Страна 1/2