A15 Поларизирачки

Поларизирачки микроскоп е друг вид сложен микроскоп. што може да го подобри контрастот и квалитетот на сликата на примерокот, кога другите техники, како што се контрастен фаза или темно поле, не се толку ефикасни. Се користат два поларизирачки филтри наречени филтри „поларизатор“ и „анализатор“. Поларизаторот се става на патот на изворот на светлина, а анализаторот во оптичката патека. Микроскопи за поларизирање се користат за испитување на хемикалии во фармацевтската индустрија, а петролозите и геолозите користат поларизирачки микроскопи за испитување на минерали и тенки парчиња карпи.

123 Следно> >> Страна 1/3