A17 повеќе гледање

Мулти-преглед микроскоп, главно дизајниран за наставна и образовна употреба. Со поврзување на 2 или повеќе сложени микроскопи со оптички цевки и стојалишта, наставниците можат да го споделат неговото поле за гледање во реално време под микроскоп на 2 ~ 10 студенти. Со полето за ласер во полето за гледање, што го контролира наставникот, лесно е да му се покаже и научи на ученикот како работи под микроскоп или заедно да учат предмети.