Контраст на фаза A19

Фазен контрастен микроскоп е сложен микроскоп кој користи специјална објективна контрастна леќа и фазен контраст лизгач или кондензатор на фазен контраст за да извади контраст во примерок без да мора да го обои примерокот. Со приложување на приврзаност кон фаза на контраст, можеме да го надградиме биолошкиот микроскоп со лабораториско ниво во микроскопи со фазен контраст, што може да се користи за разгледување на бактерии или крвни клетки или кој било про transparentирен примерок