A21MonoVideo

Моно видео микроскоп, дизајниран е со моно-оптичка цевка, со единечна објективна леќа и C-монтирање, користен заедно со дигитален фотоапарат за прегледување на сликата на мониторот или компјутерот. Исто така, може да обезбеди оптичко зголемување 10x ~ 200x, и главно се користи за мерење, контрола на квалитетот, проверка и употреба во процесите на лемење и производство.